Serveis

Serveis

A Osona Perfil duem a terme el procés complet de desmuntatge de naus i maquinària industrial, que s’inicia amb l’elaboració d’un estudi de viabilitat per part de l’oficina tècnica. La nostra activitat principal, a part del manteniment i reparació de tota classe de maquinària, es centra en els desmantellaments integrals, que comporten la neteja i el desguàs d’empreses per tancament o en els desmantellaments parcials, en el qual es buida l’espai per a ubicar-hi una nova maquinària o instal·lació.

El procés es realitza en base a un pla de seguretat que respecta les normatives vigents en aquest àmbit i comporta la gestió i el transport dels residus originats, ja siguin ferro, obra o altres tipus de materials. A Osona Perfil comptem amb la maquinària pesada especialitzada per efectuar de la millor manera els desmantellaments (com ara giratòria, cisalla, grues, telescòpiques o cistelles) i amb els mitjans mecànics adequats per aquelles actuacions amb dificultat d’accés.

Completen la gamma de serveis que oferim el manteniment preventiu i correctiu d’empreses a través de la reparació de maquinària i accessoris industrials, així com el lloguer de maquinària per a enderrocs i desmantellaments, amb xofer inclòs.

La nostra tarificació es mou sempre a partir d’un pressupost anteriorment concretat i acordat amb el client.