Avís Legal

” En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , el 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal , l’informem que mitjançant la complementació del present formulari , les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer de titularitat OSONA PERFIL SL amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud . Així mateix, llevat que vostè manifesti expressament el contrari , es podran utilitzar les seves dades personals per mantenir-lo informat de notícies i novetats relacionades amb els seus serveis . Així mateix , l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació , cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a administracio@osonaperfil.es o bé mitjançant escrit dirigit a OSONA PERFIL , SL , MANLLEU (BARCELONA ) , CP 08560 , c / CARLES REGAS CABALLERIA , 28-30 , acompanyant fotocòpia del seu DNI.

 

Aviso Legal

“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un fichero de titularidad OSONA PERFIL S.L con la finalidad de poder gestionar su solicitud. Asimismo, salvo que usted manifieste expresamente lo contrario, se podrán utilizar sus datos personales para mantenerle informado de noticias y novedades relacionadas con sus servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a administracio@osonaperfil.es o bien mediante escrito dirigido a OSONA PERFIL, S.L, MANLLEU (BARCELONA), C.P. 08560, C/ CARLES REGAS CABALLERIA, 28-30, acompañando fotocopia de su D.N.I.